Tour Tết 2023

Tour hot
Tour Du Lịch Quy Nhơn – Nha Trang 4N3Đ
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN – BẢO TÀNG QUANG TRUNG - KỲ CO – EO GIÓ - NHA TRANG – VIN WONDER - VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – THÁP BÀ PONAGAR – TIỄN BAY
Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Xe ô tô
Khởi hành: Hằng ngày

LIÊN HỆ

Du Xuân Đất Võ
Du Xuân Quy Nhơn – Phú Yên 4N3Đ
Mã tour: MT001
Hành trình: QUY NHƠN – GHỀNH RÁNG TIÊN SA - KHÁM PHÁ ĐẢO KÌ CO – LẶN NGẮM SAN HÔ – EO GIÓ - PHÚ YÊN - NHÀ THỜ MẰNG LĂNG – GÀNH ĐÁ ĐĨA – HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH – TIỄN BAY
Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: Hằng ngày

3.590.000Đ

Du Xuân Đất Võ
DU XUÂN QUY NHƠN – PHÚ YÊN 4N3Đ
Mã tour: MT002
Hành trình: QUY NHƠN – THÁP ĐÔI - GHỀNH RÁNG TIÊN SA - KHÁM PHÁ ĐẢO KÌ CO – LẶN NGẮM SAN HÔ – EO GIÓ - PHÚ YÊN - NHÀ THỜ MẰNG LĂNG – GÀNH ĐÁ ĐĨA – HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH - QUY NHƠN – MUA SẮM ĐẶC SẢN - TIỄN BAY
Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: Hằng ngày

3.590.000Đ

Tour Du Xuân
QUY NHƠN – ĐÀ LẠT – FESTIVAL HOA 3N2Đ
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN – ĐÀ LẠT – DALAT FAIRYTALE LAND- GIAO LƯU XÃ LÁT - GREEN HILLS – QUE GARDEN – FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT - PUPPY FARM - CHÙA LINH PHƯỚC - QUY NHƠN
Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện: Xe ô tô
Khởi hành: Hàng tuần

3.690.000đ

Tour Du Xuân
TOUR QUY NHƠN – ĐÀ LẠT – FESTIVAL HOA 3 NGÀY 4 ĐÊM
Mã tour: UIHDLI3N4D
Hành trình: QUY NHƠN – ĐÀ LẠT - DALAT FAIRYTALE LAND - GREEN HILLS – QUE GARDEN – FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT – GIAO LƯU CỒNG CHIÊNG - PUPPY FARM - CHÙA LINH PHƯỚC - QUY NHƠN
Quy Nhơn 3 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: THỨ 5 HÀNG TUẦN

3.950.000 VNĐ

Du Xuân Đất Võ
DU XUÂN ĐẤT VÕ- VĂN HÓA CHAMPA BÌNH ĐỊNH
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN - AN NHƠN – QUY NHƠN
Quy Nhơn 1 Ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Khởi hành: 29 tháng chạp đến hết mùng 7

779.000 vnđ

Du Xuân Đất Võ
DU XUÂN ĐẤT VÕ – HÀNH TRÌNH CHỮ QUỐC NGỮ
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN - TUY PHƯỚC – QUY NHƠN
Quy Nhơn 1 Ngày
Phương tiện: xe ô tô
Khởi hành: 29 tháng chạp đến hết mùng 7

779.000 vnđ

Du Xuân Đất Võ
DU XUÂN ĐẤT VÕ – HÀNH TRÌNH DI SẢN
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN - AN NHƠN - QUY NHƠN
Quy Nhơn 1 Ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Khởi hành: 29 tháng chạp đến hết mùng 7

779.000 vnđ

Du Xuân Đất Võ
DU XUÂN ĐẤT VÕ – HÀNH TRÌNH VĂN HÓA TÂM LINH
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN – CÁT TIẾN - THIÊN HƯNG TỰ - CHÙA THẬP THÁP
Quy Nhơn 1 ngày
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: 29 tháng chạp đến hết mùng 7

779.000VNĐ

Du Xuân Đất Võ
DU XUÂN ĐẤT VÕ – KHÁM PHÁ KHOA HỌC – CITY TOUR
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN - KDL GHỀNH RÁNG – TRUNG TÂM KHÁM PHÁ KHOA HỌC - BẢO TÀNG BÌNH ĐỊNH – THÁP ĐÔI- QUY NHƠN
Quy Nhơn 1 Ngày
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: 29 tháng chạp đến hết mùng 7

779.000 vnđ

Du Xuân Đất Võ
DU XUÂN ĐẤT VÕ – THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN – KỲ CO - EO GIÓ – TỊNH XÁ NGỌC HÒA
Quy Nhơn 1 Ngày
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: 29 tháng chạp đến hết mùng 7

749.000 vnđ

Du Xuân Đất Võ
DU XUÂN ĐẤT VÕ – TÂY SƠN TAM KIỆT
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN - TÂY SƠN - THÁP BÁNH ÍT - CHÙA LONG PHƯỚC - QUẢNG TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH
Quy Nhơn 1 Ngày
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: 29 tháng chạp đến hết mùng 7

779.000 vnđ

Tour Tết Âm Lịch
” Du Xuân Quy Nhơn – Phú Yên 2022 -2023″ – Xuân Quý Mão
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN - PHÚ YÊN
Quy Nhơn
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: Mùng 1,2,3,4,5,6

LIÊN HỆ

Tour Tết Dương Lịch
” Du Xuân Quy Nhơn – Phú Yên 2022 -2023″ – Xuân Quý Mão
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN - PHÚ YÊN
Quy Nhơn
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: Hàng ngày

LIÊN HỆ

Tour Tết Dương Lịch
” Du Xuân Quy Nhơn – Phú Yên 2022 -2023″ – Xuân Quý Mão
Mã tour:
Hành trình: QUY NHƠN - PHÚ YÊN
Quy Nhơn
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: T1/2023

LIÊN HỆ

Tour Tết Dương Lịch
” Du Xuân Quy Nhơn – Phú Yên 2022 -2023″ – Xuân Quý Mão
Mã tour:
Hành trình: Quy Nhơn - Phú Yên - Nhà Thờ Mằng Lăng - Ghềnh Đá Đĩa - Chùa Thanh Lương - Quảng Trường Nghinh Phong
Quy Nhơn 1 ngày
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: T1/2023

690.000 VNĐ

Tour Tết Dương Lịch
” Du Xuân Quy Nhơn – Phú Yên 2022 -2023″ – Xuân Quý Mão
Mã tour:
Hành trình: Quy Nhơn - Kỳ Co -Eo GIó - Lặn Ngắm San Hô
1 Ngày
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: T1/2023

690.000 VNĐ