THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023

THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN LỄ HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023
Mã tour:
Xuất phát:
Phương tiện:
Khởi hành:
Hành trình:

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

1 | Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 " Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ Sắc màu"


2 | Lễ hội khinh khí cầu năm 2023


3 | Ngày hội " Sản phẩm quà tặng du lịch" lần thứ I, năm 2023


4 | Triển lãm ảnh nghệ thuật "Du lịch Bình Định rực rỡ sắc màu"


5 | Chung kết toàn quốc Cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Viêt Nam 2023


6 | Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhon 2023


7 | Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Bình Định năm 2023


8 | Hội nghị giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa tại thành phố Quy Nhơn năm 2023


9 | Hội nghị Triển lãm sản phẩm OCOP và Làng nghề truyền thống Bình Định 2023


10 | Tổ chức Hội thi ẩm thực Bình Định


11 | Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc miền Trung


12 | Giải Võ cổ truyền các Võ đường Cúp Hoàng đế Quang Trung


13 | Liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn - Bình Định lần thứ II năm 2023


14 | Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII năm 2023


15 | Tổ chức thi Hướng dẫn viên giỏi tỉnh Bình Định năm 2023


16 | Tổng kết Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 "Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ Sắc màu"


|


DỊCH VỤ BAO GỒM VÀ KHÔNG BAO GỒM

ĐIỀU KHOẢN & QUY ĐỊNH