Giáo dục kết hợp với trải nghiệm tham quan thực tế là phương pháp giáo dục mang lại hiệu quả cao đối với học sinh các cấp.

Giáo dục kết hợp với trải nghiệm tham quan thực tế là phương pháp giáo dục mang lại hiệu quả cao đối với học sinh các cấp.

  • Học sinh luôn được kích thích sáng tạo, sở thích khám phá thế giới xung quanh.
  • Trải nghiệm thế giới thiên nhiên và những giá trị văn hóa.
  • Giúp học sinh được rèn luyện kỹ năng, học hỏi, phát huy giá trị bản thân.
  • Vì thế, các chương trình giáo dục trải nghiệm cho học sinh đang được quan tâm và đầu tư, đưa vào một trong những hoạt động vui chơi bổ ích cho học sinh.

#LYCAFE_TOURIST tự hào là đơn vị chuyên tổ chức tour trải nghiệm cho học sinh uy tín ,chất lượng, ý nghĩa.
————-
☎️Hỗ trợ tư vấn: 0886911777 Ms Ly (zalo)
Hoặc liên hệ trực tiếp qua Facebook.
—————
𝗗𝗨 𝗟𝗜̣𝗖𝗛 𝗤𝗨𝗢̂́𝗖 𝗧𝗘̂́ 𝗟𝗬𝗖𝗔𝗙𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗜𝗦𝗧
𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 :
🚌𝐷𝑎̀𝑛 𝑥𝑒 𝑚𝑜̛́𝑖, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑡𝑢̛̀ ④ 𝑐ℎ𝑜̂̃ đ𝑒̂́𝑛 ④⑤ 𝑐ℎ𝑜̂̃
🌇𝑄𝑢𝑦̃ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 𝑔𝑖𝑎́ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑜̂́𝑡 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 ③-④-⑤-⑥ ⭐️ 𝗤𝘂𝘆 𝗡𝗵𝗼̛𝗻 & Phú Yên
🏝𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ đ𝑜𝑎̀𝑛
🏵Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑡𝑒𝑎𝑚 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔, 𝐺𝑎𝑙𝑎 𝐷𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟, 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̉𝑜..
—————-
𝗟𝗬𝗖𝗔𝗙𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗜𝗦𝗧 – 𝗡𝗵𝗮̀ 𝘁𝗼̂̉ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽, 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗮̣𝗶 𝗤𝘂𝘆 𝗡𝗵𝗼̛𝗻 . Đ𝗼̛𝗻 𝘃𝗶̣ duy nhất đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘁𝗵𝗶 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝘃𝗮̣̂𝗻 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘁𝗼𝗽 𝟯 𝗛𝗛 𝗧𝗚 𝟮𝟬𝟭𝟵 & 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗕𝗧𝗖 𝗠𝗪𝗩𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟮
📍𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑽𝒆́ 𝑴𝒂́𝒚 𝑩𝒂𝒚 – 𝑪𝒐𝒎𝒃𝒐 𝑫𝒖 𝑳𝒊̣𝒄𝒉 – 𝑻𝒐𝒖𝒓 – 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂̣𝒏 – 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒓𝒕 𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄
www.lycafetourist.vn
www.dulichquynhon.group
www.thuexequynhon.group