Maia resort Quy Nhơn

Chương trình ưu đãi: Escape to Maia-  Càng Dài Ưu Đãi Càng Nhiu

 ít nh1 đêm: Tng phiếưu đãi s dng dch v ti nhà hàng: 1.000.000 VNĐ

 

 ít nht 2 đêm tng:

  • Tng phiếưu đãi s dng dch v ti nhà hàng: 1.000.000 VNĐ mi villa mi đêm
  • Tặng 1 bữa sáng nổi tại hồ bơi
  • Miễn phí nâng cấp từ lên Ocean Pool Villa cho các đặt phòng từ Garden Pool Villa, tùy vào tình trạng phòng sẵn có khi khách nhận phòng

 ít nht 3 đêm tng:

  • Tng phiếưu đãi s dng dch v ti nhà hàng: 1.000.000 VNĐ mi villa mi đêm
  • Tặng 1 trà chiều cho mỗi đặt phòng
  • Miễn phí nâng cấp từ lên hạng phòng cao hơn, tùy vào tình trạng phòng sẵn có khi khách nhận phòng

Và đc bit Tri nghim trn vn kỳ ngh 24 gi: tr phòng cùng thi gian như khi nhn phòng

Hotline: 0886 911 777